Affärssystem för konsultföretag

Oktober 2017

Tillbaka till artiklar

Målgruppen för affärssystemet är konsultföretag som söker ett lättanvänt, webbaserat affärssystem för enkel åtkomst och hög funktionalitet kring företagets uppdrags- och projekthantering. Här en beskrivning och introduktion med tonvikt på projekthantering i det affärssystem vi levererar som molntjänst till tjänsteföretag.

Affärssystem för konsultföretag och tjänsteföretag skiljer sig på många sätt från affärssystem för till exempel handel och produktion. Alla företag har varierande behov, medarbetarnas arbetsuppgifter skiljer sig och utmaningarna är olika från företag till företag. Här tänker vi fördjupa oss lite mer i affärssystem för konsultföretag.

Projekt inte bara i konsultföretag

Begreppet projekt kan av många förknippas med entreprenad- eller byggverksamhet. Men projekt eller uppdrag är även ett naturligt begrepp  i de flesta konsult- och tjänsteföretag som helt lever på att debitera tid vid utfört arbete i olika projektet. Vanligt i till exempel företag där IT-konsulter, managementkonsulter levererar tjänster eller  programvaruföretag, spelutveckling eller teknikkonsulter.

Men även inom andra branscher som vi inte identifierar som rena konsultföretag  är idag projekt och projekthantering vanligt förekommande.

Inom många industriföretag sker utveckling och lansering av nya produkter i projektform. Det traditionella handelsföretaget som tidigare bara fokuserat på effektiv supply chain säljer idag inte bara artiklar. De säljer lösningar där projektbegreppet finns med vid installation, service och eftermarknads aktiviteter.

Projekt och projekthantering har idag blivit en arbetsform som återfinns hos många företag, inte bara renodlade konsultföretag. Att producera och förmedla kunskap har för många företag oavsett bransch, blivit en viktig faktor i dess konkurrenskraft.

Krav på affärssystem från konsultföretag

I ett renodlat konsultföretag finns inget behov att hantera eller följa upp fysiska artiklar, lageromsättning eller varugrupper. Fokus ligger istället på enkel, effektiv hantering och uppföljning av projekt, rapportering av tid, utlägg, resor och traktamenten, hantera budget och prognoser, uppföljning och prissättning av olika kundprojekt.

Här ligger lite av utmaningen för ett konsultföretag att hitta ett bra affärssystem. Det finns en uppsjö av affärssystem med bra stöd för ekonomi- och logistikprocesser på marknaden, men betydligt färre affärssystem som hanterar även projekt effektivt.

Några krav på affärsstöd för projekthantering för många konsultföretag är till exempel:

– enkel rapportering av tid, utlägg, resor mm på dator, surfplatta eller telefon.
– stöd för projektbudget och prognoser
– resursplanering
– inköp
– successiv vinstavräkning
– dokumenthantering

Affärssystem för konsultföretag från ECIT Services

Vi utgick från Jeeves affärssystem (Jeeves ERP) som plattform. Jeeves ERP är ett svenskt affärssystem som hanterar och har en stor uppsättning av kraftfulla funktioner för att hantera inte bara projekt och uppdragshantering, utan även till exempel stöd för produktion, logistik, ekonomi och service.

Jeeves affärssystem har vi kompletterat med ECIT Services webbportal. En webbportal som vänder sig till konsulter, projektledare och andra medarbetare som är sällananvändare av företagets affärssystem. En anpassningsbar standardplattform för enkel registrering och uppföljning av projektinformation och rapportering av tid, utlägg oavsett tid och plats på konsultens PC, Mac, surfplatta eller smartphone.

Molnbaserat affärssystem

Hela lösningen för projekthantering i Jeeves ERP och ECIT Services webbportal levereras som en tjänst. Vi på ECIT Services står för drift, support, förvaltning, säkerhet och alla uppgraderingar. Det ni behöver är egna datorer, surfplattor eller telefoner med tillgång till internet. Kostnaden för affärssystemet är månadsbaserad och grundar sig på vilka moduler och funktioner ni använder samt antal användare av dessa funktioner.

Det innebär att ni enkelt kan utöka eller minska användandet efter säsong, konjunktur eller andra faktorer som leder till tillfälliga eller permanenta förändringar i verksamheten. Att förändra företagets affärssystem ska gå enkelt och ECIT Services hjälper ert konsultföretag på vägen.

Tidrapportering för konsulter

När det är enkelt att rapportera tid, utlägg och tjänsteresor för alla konsulter och projektledare blir allt rätt från början. Hur användarvänligt affärssystemet är för olika användare har stor betydelse för många företag, men är extra viktigt i ett konsultföretag. Där en vanlig fråga är hur får vi konsulterna att rapportera tid?

Där en missad timme per anställd och vecka även för det mindre konsultföretaget innebär en förlorad intäkt på upp till en miljon kronor  (1 000 000 kronor) på ett år.

konsultrapportering

Läs mer om tidrapportering i konsultföretag  här >

Med ECIT Services affärssystem för konsultföretag finns systemet alltid tillgängligt. Logga in på din surfplatta, mobil eller dator för följa upp uppdrag och projekt eller rapportera tid, utlägg eller en resa.

Integrerat affärssystem för konsultföretag

ECIT Services affärssystem för konsultföretag är ett helt integrerat, komplett affärssystem som kan användas för ett kundprojekt på några timmar lika väl som långa projekt på årsbasis.

Skapa snabbt professionella rapporter och nya projekt utifrån ett stort utbud av färdiga mallar och rapporter som ingår från start i affärssystemet.

Använd olika modeller för prissättning för olika typer av projekt och kunder, beroende på om projektet är löpande, fast pris eller har bestämda faktureringsintervall.

Ställ in återkommande och schemalagda aktiviteter för att strömlinjeforma och förenkla er projektfakturering. ECIT Services erbjuder digital hantering av er kundfakturering med en knapptryckning, där er kund får projektfakturan i önskat format som PDF, elektronisk faktura eller per post på papper.

Det snabba och precisa tillvägagångssättet ger dig och dina konsulter och projektledare mer tid för era kunder och projekt, det vill säga er kärnverksamhet. Resultatet blir minskat merarbete, pappersarbete och att företaget inte förlorar intäkter.

Enkel projektuppföljning

Många färdiga projektrapporter medföljer och flexibla metoder i affärssystemet för uppföljning av era kundprojekt ger ökad kontroll. All information i affärssystemet om olika projekt, kundfakturering, konsultbeläggning osv. uppdateras i realtid och finns synligt direkt för alla relevanta medarbetare på företaget eller i projektet.

Enkelt att få både översikter och detaljer på det som är viktigt för just ert konsultföretag i olika kundprojekt och sortera informationen på ett sätt som passar dig och dina medarbetare. Med några klick hittar ni snabbt intäkts- och fakturaprognoser, projektstatus vs budget, vinst och vinstmarginaler på varje kund, projekt, avdelning eller konsult.

Frågor eller mer information om affärssystem för konsultföretag

Kontakta oss idag så berättar och visar vi mer om vårt affärssystem för konsultföretag som baseras på Jeeves ERP med ECIT Services webbportal

Då når oss på telefon 08-400 212 40 eller e-post par.heed@ecitservices.se.

Tillbaka till artiklar