Guide outsourcing redovisning

Januari 2018

Tillbaka till artiklar

Funderar du på outsourcing av redovisning, lön eller HR?

Du är inte ensam. Outsourcing av redovisning och lön är intressant för många företag, både stora och små och växer år efter år.

Här en kostnadsfri guide som vägleder dig om vad du bör tänka på vid utvärdering, val av outsourcingpartner för ert företags redovisning.

Ladda ner guiden här >>

Guiden om outsourcing redovisning vägleder kring

– Analyser och ta fram motiv till outsourcing redovisning
– Undersök marknaden
– Omställning till kravställare
– En eller flera outsourcingpartners
– Sverige eller outsourcing i flera länder
– Samarbetsformer och kontaktvägar
– Kompetens, erfarenhet och branschfokus redovisning
– Outsourcing redovisning idag och imorgon
– Certifierad outsourcingpartner

Lång erfarenhet outsourcing redovisning

ECIT Services har sedan 2004 levererat tjänster kring outsourcing av redovisning, lön och HR. Kunduppdrag där vi hanterar allt från företagets hela ekonomifunktion till uppdrag där vi hanterar bara en viss delprocess, till exempel företagets redovisning och bokföring med tillhörande rapportering.

Baserat på denna erfarenhet har vi tagit fram denna guide för dig som funderar på att outsourca ert företags redovisning.

Tillbaka till artiklar