Artiklar

Om du har frågor eller vill veta mer om det vi skriver om i våra artiklar, hör gärna av dig till par.heed@ecitservices.se

Planera ditt löneuttag för 2019

Om du har möjlighet kan det vara idé att planera ditt löneuttag så att din lön ligger på rätt nivå. Är du delägare i ett fåmansföretag bör du se över reglerna kring gränsbelopp och utdelning. Detta har vi beskrivit i en separat artikel som du kan läsa om genom att klicka här >. Det finns […]

Förenklad faktura – missa inte rätten till momsavdrag

För att momsen skall anses avdragsgill på en faktura finns ett minimikrav på fakturans innehåll. Det finns dock en betydelsefull gräns på 4 000 kr inklusive moms som du bör vara medveten om. Om inköpet är under 4 000 kr är kravet på fakturans innehåll lägre än minimikraven, då gäller reglerna om ”förenklad faktura”. Är […]