7 tips till ökad likviditet i ditt företag

November 2018

Tillbaka till artiklar

Med bra likviditet i ditt företag har du större handlingsutrymme och goda förutsättningar att nå dina mål. Här kommer några tips för att öka ditt företags likviditet.

Fakturera oftare

Många företag arbetar utefter rutiner att faktureringen alltid skall ske månadsvis och per den sista i månaden. Varför det? Kanske är det system och rutiner som styr detta, försök att utmana dessa. En produkt eller en tjänst kan givetvis faktureras vid andra tillfällen, ex när de är levererade eller kanske dellevererade eller till och med i förskott. Fakturera oftare.

Tydliga rutiner för påminnelse- och kravhantering

Hur ser ditt företags rutiner ut för detta? Finns det rutiner och följs de? Kanske ligger ansvaret på ekonomiavdelningen eller är det fördelat ut i linjen/till kundansvariga. Med bra och tydliga rutiner som följs upp finns mycket likviditet att tjäna. Påminnelse kan skickas redan dag 1 efter förfallodagen (dock mer praktiskt att vänta 2–3 dagar så att alla kundinbetalningar är bokförda) och tänk på att det är möjligt att ta ut en reglerad påminnelseavgift på max 60kr per påminnelse om inget annat är avtalat.

Leasing av tillgångar

Ska du investera i dyr maskinell utrusning så kan det vara ide att se över om dessa tillgångar skall leasas istället för att köpas. Leasing innebär att utbetalningarna som påverkar likviditeten sprids ut på, i normalfallet, 36 månader. Ta gärna in några jämförbara offerter från diverse leasingbolag för att jämföra både räntor och andra villkor.

Betalningsvillkoren på dina kundfakturor

Betalningsvillkoren är något som avtalas mellan dig och kunden, oftast redan i offertskedet. Acceptera inte bara ”default”- läget 30 dagar. Försök få villkoren 10 eller 20 dagar istället. Det påverkar din likviditet mycket. Har inget villkor avtalats är det villkoret som gäller vid första fakturering och betalning som gäller (om kunden accepterar och betalar fakturan).

Leverantörskrediter

Raka motsatsen till hur du hanterar betalningsvillkoren för dina kunder skall du agera mot dina leverantörer. Försök att förhandla fram så långa kredittider som möjligt. Var uppmärksam med nya leverantörer och betala inte en ny faktura utan att kontrollera villkoren. Dessa villkor är förhandlingsbara. Ju större kund du är desto mer makt har du givetvis. Det är inte ovanligt med villkor som 45, 60 eller 90 dagar.

Belåna eller sälj dina kundfakturor

Dina kundfakturor kan antigen belånas eller säljas till olika factoringbolag som finns på marknaden. Hur processerna ser ut och villkoren är skiljer sig åt beroende på aktör och vilken kreditrating just ditt företag har. Givetvis är räntan/kostnaden för att belåna/sälja fakturorna höga men kan givetvis vara ett bra alternativ för att hantera en tillfällig eller långsiktig likviditetspåfrestning.

Betalar du rätt preliminär F-skatt

Betalar ditt företag preliminär F-skatt bör du se över om denna debitering är korrekt. Debiteringen skall motsvara den skatt som bolaget förväntas betala för innevarande räkenskapsår. Har du inte gjort en egen bedömning tar Skatteverket ett eget beslut och fastställer den preliminär skatten till lika som föregående år eller ett uppräknat belopp med föregående år som bas. Men tänk på att det bara är du som kan göra den mest korrekta bedömningen och jämka den preliminära skatten om beloppet är för högt. Jämkningen kan göras när som helst under året och i teorin hur många gånger som helst.

Hjälp eller frågor om likviditet?

Vill du prata mer om likviditet eller har frågor hör av dig till mig, Magnus Hedlund, på e-post magnus.hedlund@ecitservices.se eller telefon 0708-32 28 68.

 

Tillbaka till artiklar