Artiklar

Om du har frågor eller vill veta mer om det vi skriver om i våra artiklar, hör gärna av dig till par.heed@ecitservices.se

Korrekta löneutbetalningar blir viktigare efter Skatteverkets ställningstagande

Vikten av att göra korrekta löneutbetalningar blir ännu viktigare efter Skatteverkets ställningstagande. Från 1/1-2019 ska alla företag lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). I samband med detta har Skatteverket kommit med ett ställningstagande gällande hur man skall hantera rättelser av felaktigt utbetalda löner. Det intressanta i detta ställningstagande är att Skatteverket anser att det inte finns […]

7 tips till ökad likviditet i ditt företag

Med bra likviditet i ditt företag har du större handlingsutrymme och goda förutsättningar att nå dina mål. Här kommer några tips för att öka ditt företags likviditet. Fakturera oftare Många företag arbetar utefter rutiner att faktureringen alltid skall ske månadsvis och per den sista i månaden. Varför det? Kanske är det system och rutiner som […]