Artiklar

Om du har frågor eller vill veta mer om det vi skriver om i våra artiklar, hör gärna av dig till par.heed@ecitservices.se

Utökat ansvar vid rehabilitering

Den 1 juli trädde nya rehabiliteringsregler i kraft. En nyhet är att en arbetsgivare alltid är skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan senast dag 30 i sjukfrånvaroperioden, om det kan antas att arbetsförmågan hos arbetstagaren kommer vara nedsatt under minst 60 dagar. Begreppet ”kan antas” är ett lågt beviskrav vilket innebär att om det finns någon […]

Stress på arbetsplatsen

Vad gör du när du misstänker eller ser att någon kollega visar tecken på att inte må bra? Alla kan drabbas av stress på arbetsplatsen och gör det just nu! Chefen, någon av dina kollegor eller någon du är chef för. Dessutom gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket rörande psykosocial arbetsmiljö från och med den 31 […]