Artiklar

Om du har frågor eller vill veta mer om det vi skriver om i våra artiklar, hör gärna av dig till par.heed@ecitservices.se

Korrekta löneutbetalningar blir viktigare efter Skatteverkets ställningstagande

Vikten av att göra korrekta löneutbetalningar blir ännu viktigare efter Skatteverkets ställningstagande. Från 1/1-2019 ska alla företag lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). I samband med detta har Skatteverket kommit med ett ställningstagande gällande hur man skall hantera rättelser av felaktigt utbetalda löner. Det intressanta i detta ställningstagande är att Skatteverket anser att det inte finns […]

Utnyttja växa-stödet
tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Planerar du att göra din första anställning har du möjlighet att få tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Växa-stödet gäller dig som driver enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. De som kan få växa-stöd är • enskilda näringsidkare som inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning sedan den 1 januari 2016 • aktiebolag som sedan den 1 januari 2017 inte har […]