Artiklar

Om du har frågor eller vill veta mer om det vi skriver om i våra artiklar, hör gärna av dig till par.heed@ecitservices.se

Förenklad faktura – missa inte rätten till momsavdrag

För att momsen skall anses avdragsgill på en faktura finns ett minimikrav på fakturans innehåll. Det finns dock en betydelsefull gräns på 4 000 kr inklusive moms som du bör vara medveten om. Om inköpet är under 4 000 kr är kravet på fakturans innehåll lägre än minimikraven, då gäller reglerna om ”förenklad faktura”. Är […]

7 tips till ökad likviditet i ditt företag

Med bra likviditet i ditt företag har du större handlingsutrymme och goda förutsättningar att nå dina mål. Här kommer några tips för att öka ditt företags likviditet. Fakturera oftare Många företag arbetar utefter rutiner att faktureringen alltid skall ske månadsvis och per den sista i månaden. Varför det? Kanske är det system och rutiner som […]