Artiklar

Om du har frågor eller vill veta mer om det vi skriver om i våra artiklar, hör gärna av dig till par.heed@ecitservices.se

7 tips till ökad likviditet i ditt företag

Med bra likviditet i ditt företag har du större handlingsutrymme och goda förutsättningar att nå dina mål. Här kommer några tips för att öka ditt företags likviditet. Fakturera oftare Många företag arbetar utefter rutiner att faktureringen alltid skall ske månadsvis och per den sista i månaden. Varför det? Kanske är det system och rutiner som […]

Utnyttja växa-stödet
tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Planerar du att göra din första anställning har du möjlighet att få tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Växa-stödet gäller dig som driver enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. De som kan få växa-stöd är • enskilda näringsidkare som inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning sedan den 1 januari 2016 • aktiebolag som sedan den 1 januari 2017 inte har […]