Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Affärssystem för tillväxtföretag

Maj 2017

Tillbaka till artiklar

Affärssystem för tillväxtföretag kan vara en utmaning

Detta då det utmärkande för många tillväxtföretag är snabb omsättningsökning, kontinuerlig rekrytering av nya medarbetare, nya marknadsandelar och etablering på nya marknader med nya företag eller partners.

Där ledning och medarbetare i tillväxtföretaget är drivande människor som brinner för sin affärsidé och vision.

För tillväxtföretag är det svårt att få alla delar i verksamheten att gå i fas. Ständiga förändringar och trånga sektorer dyker upp hela tiden. Ena veckan handlar om brist på rätt kompetent personal, nästa vecka dyker det plötsligt upp ett problem kring produkten, tjänsten som ingen förutsatt innan. Utöver det har tillväxtföretaget ofta ett behov av (riskvilligt) kapital. Ledningen för tillväxtföretaget måste löpande utvärdera och ta beslut i flera strategiska vägval för att kunna växa vidare.

Affärssystem ett strategiskt val för tillväxtföretag

Ett strategiskt vägval är valet av affärssystem för verksamheten.
– Hur ska affärssystemet driftas? I egen regi eller ett molnbaserat affärssystem som levereras tjänst?
– Vilken nivå och funktionalitet i affärssystem behöver vi idag och i framtiden?
– Enkel lösning som med manuellt arbete och Excel passar för dagen?
– Eller ett affärssystem som kan anpassas till verksamheten, integreras med andra system, med mer funktionalitet och stöd som vi kan växa med?

 

 Ladda ner kravspecifikation affärssystem här >

 

Affärssystem för tillväxtföretag

Sedan starten har vi på ECIT Services haft glädjen att vara med på resan från start till nuläge för flera tillväxtföretag. Vi har kommit in i ett skede där tillväxtföretaget insett att det är effektivare, lönsammare och bättre för deras verksamhet och tillväxt att använda ett molnbaserat affärssystem.

Ett molnbaserat affärssystem som inte bara täcker dagens affärsstöd utan även hanterar de utmaningar som kan komma i en nära framtid. När de kommer har man redan en plattform som enkelt kan anpassas för nya affärsmodeller, integreras med andra system eller hantera lokaliseringar i nya länder.

Där alternativet hade varit att börja med ett enkelt, litet affärssystem, kompletterat med till exempel Excel och mycket manuellt arbete. Där risken är att det affärssystemet måste ersättas med ett annat affärssystem efter kort tid, då det inte stöder verksamhet och affären tillräckligt bra.

Eller att företagets verksamheten växer snabbt och blir mer komplex med kunder i flera länder, nya varianter av projekt eller prishantering, unika orderflöden och utökad valutahantering osv. Att då kompensera detta genom att anställa fler medarbetare, istället för att använda ett affärssystem som hanterar de nya kraven och affärsprocesserna.

Fördelar med affärssystem från ECIT Services

– ni undviker höga kostnader för egen IT-drift med tillhörande support och löpande uppgraderingar med egen IT-personal.
– affärssystemet kan anpassas, integreras och dimensioneras för tillväxtföretagets aktuella behov.
– önskade funktioner, moduler, olika användare som behövs kan ändras kontinuerligt, beroende på nya affärsmodeller eller vid expansion eller neddragning.
– stöder både enkla och avancerade affärsmodeller kring handel och logistik eller projekt och uppdragshantering. Eller en kombination av logistikflöden som kompletteras med konsulttjänster och eftermarknadstjänster som service.
– tillgång till information, rapporter och analys oavsett tid, plats och enhet (PC, Mac, smartphone, surfplatta).

Kundcitat Medcore

“Vår starka tillväxt hade medfört att det mindre företagets enklare lösning beträffande affärssystem hindrade oss i vår fortsatta utveckling. Tillsammans med Ecit Services har vi nu fått en förstklassig logistiklösning som helt och fullt uppfyller de krav på spårbarhet som vår marknad ställer på oss.
” /Sverker Olofsson, vd

Kundcitat ISOCELL

“Vi har under flera år haft en stark tillväxt i Norden inom kompletta system med cellulosaisolering, träfiberisolering och tätskikt till sunda och energieffektiva hus. Det har medfört att det mindre företagets enklare lösning beträffande affärssystem hindrade oss i vår fortsatta utveckling. Tillsammans med Ecit Services får vi nu en förstklassig logistiklösning som tillsammans med deras ekonomi- och lönetjänster innebär att vi kan fortsätta vår expansion i Norden.” /Andreas Östlund, vd

Kontakta ECIT Services om affärssystem 

Har du frågor eller är intresserad av affärssystem för tillväxtföretag, kontakta oss på ECIT Services på telefon 08 – 400 212 40 eller skicka e-post till par.heed@ecitservices.se.

Tillbaka till artiklar