Affärssystem handelsföretag

November 2017

Tillbaka till artiklar

Affärssystem för handelsföretag

Företag som bedriver handel och har logistikprocesser finns i många olika branscher, men gemensamt är att de fungerar som en länk mellan tillverkare och kunder.

Vanligt i ett handelsföretag är att processerna omfattar lager, inköp, order och försäljning.

Utmaningarna kan skilja sig från företag till företag och branch till branch men grunden är oftast att få bättre effektivitet i leveranskedjan och att snabbare hantera förändringar i marknadens och kundernas efterfrågan.

För såväl många små som stora handelsföretag har ökad internationell handel och ökad globalisering inneburit stora förändringar i flödet av produkter och tjänster. Idag är det inte bara medelstora och stora företag som både köper in och säljer sina produkter internationellt. Även små, nischade handelsföretag lever idag på att köpa in produkter från Asien och olika lågkostnadsländer som sedan säljs och distribueras både lokalt i Sverige eller till internationella kunder.

En annan förändring är den e-handel som växer från svenska företag både inom B2B och B2C. Nya kunder hittar enkelt era produkter i en affär som har öppet 24 timmar per dygn.

För att lyckas med e-handel krävs för de flesta företag en mycket effektiv leverans- och logistikorganisation. För att komma dit måste flöden automatiseras och olika system integreras för att i högsta möjliga mån undvika att någon personal måste lägga tid på ordern.

Frågor kring verksamhet och affärsstöd för effektiv logistik

– Kommer vi att finnas på flera platser, flera länder eller kommer verksamheten att hanteras med flera juridiska enheter?

– Hur ser marknadens utveckling ut vad gäller digitalt utbyte av information med andra system hos både kunder och leverantörer.

– Kommer betydelsen och omfattningen av tjänsteinnehållet som installation, konfigurering, service eller support i våra produktleveranser att öka i framtiden?

– Kommer betydelsen av e-handel att öka där marknaden kräver tillgång till produktinformation, supportinformation, lagerstatus mm dygnet runt.

Affärssystem för handelsföretag från ECIT Services

Vi utgick från Jeeves affärssystem (Jeeves ERP) som plattform. Jeeves ERP är ett svenskt affärssystem som kraftfulla funktioner inom framförallt logistik och supply chain, men även inom tillverkning, ekonomi, service, projekt och uppdragshantering.

Jeeves affärssystem har från start kraftfulla funktioner för kontroll och uppföljning av hela er försörjningskedja. Hanterar flera lager, valutor och språk samt stöd för effektiv inköps-, lager- och transporthantering. Utbyte av information med kunder, leverantörer och samarbetspartners sker digitalt. Genom stödet i Jeeves  ERP för Inter Company Transactions (ICT) kan företag med flera enheter, juridiska personer fungera som en part i relationen med sina kunder, där alla transaktionsuppdateringar i alla enheter görs automatiskt.

Jeeves ERP för handel och logistik har vi kompletterat med ECIT Services webbportal. Webbportalen vänder sig till olika medarbetare som är sällananvändare av information från affärssystemet. Webbportalen är en anpassningsbar standardplattform där användarna enkelt följer upp information om till exempel försäljning, artiklar eller lagerstatus, oavsett tid och plats på sin PC, Mac eller surfplatta.

Jeeves affärssystem i molnet

Vårt affärssystem för handelsföretag vänder sig till logistik och handelsföretag med höga krav på användarvänliga och effektiva verktyg som enkelt anpassas till unika behov över tid.

Våra kunder är allt från nystartade webbshopar och e-handelsföretag till etablerade handelsföretag med verksamhet i flera länder. Affärssystemet levereras som molntjänst och baseras på Jeeves affärssystem, Jeeves ERP.

Fördelar affärssystem i molnet

• Tillgång till system och information oavsett tid och plats. Användaren väljer beroende på arbetsuppgifter och situation.
• Integrationer med olika system och plattformar för transportadministration (TA-system), digital fakturering, EDI och olika e-handelsplattformar.
• Levereras med färdiga, flexibla rapporter på olika nivåer för enkel och bättre kontroll.
• Affärsstöd från enkel logistik i ett litet företag till komplicerad logistik i en företagsgrupp i flera länder. Funktioner som kan användas från dag ett eller införas efterhand behovet uppkommer.
• Alla uppgraderingar, drift och support ingår i molntjänstens månadsavgift. Innebär kostnadskontroll och ni kan fokusera till 100% på er verksamhet.
• Antal användare, moduler och funktioner kan förändras över tid vilket innebär att ni kan anpassa affärssystem till verksamhetens utveckling, säsongvariationer eller konjunkturer.
• Direkt tillgång till outsourcade tjänster kring redovisning och lön & HR vid behov. Innebär minskad sårbarhet vid sjukdom och längre semestrar hos den egna personalen. Vi kan Jeeves ERP!

Funktioner affärssystem handel

Vårt erbjudande kring affärssystem för handel och logistik omfattar:
• säljstöd (CRM)
• offerter och offerthantering
• lagerhantering med inköp, plock och utleverans
• order och försäljning
• full kontroll från inleverans till fakturering samt uppföljning och analys.
• färdiga integrationer med transportadministration, digital fakturering eller e-handelplattformar.
• levereras med ett stort antal flexibelt utformade standardrapporter som kan kundanpassas.

Kundexempel handelsföretag ECIT Services

Medcore
Vår starka tillväxt hade medfört att det mindre företagets enklare lösning beträffande affärssystem hindrade oss i vår fortsatta utveckling. Tillsammans med ECIT Services har vi nu fått en förstklassig logistiklösning som helt och fullt uppfyller de krav på spårbarhet som vår marknad ställer på oss. / Sverker Olofsson, VD

ISOCELL Sverige AB
Vi har under flera år haft en stark tillväxt i Norden inom kompletta system med cellulosaisolering, träfiberisolering och tätskikt till sunda och energieffektiva hus. Det har medfört att det mindre företagets enklare lösning beträffande affärssystem hindrade oss i vår fortsatta utveckling. Tillsammans med ECIT Services har vi nu fått en förstklassig logistiklösning. Ett affärsstöd som innebär att vi kan fortsätta vår expansion, med effektivare och bättre stöd i vår logistik och handel med miljövänlig isolering. / Håkan Schön, VD

Solid Park
Solid Park har växt snabbt och för att behålla tillväxt och fokus på vår verksamhet låter vi ECIT Services ta hand om allt kring affärssystem. Deras webbaserade affärssystem för projekt- och logistikverksamhet passar oss mycket bra med tanke på våra krav kring mobilitet och höga krav på logistik och projekthantering. / Christer Berlin, CFO

Veta mer om affärssystem för handelsföretag

Kontakta oss idag så berättar och visar vi mer om vårt affärssystem för handelsföretag  som baseras på Jeeves ERP och ECIT Services webbportal

Då når oss på telefon 08-400 212 40 eller e-post par.heed@ecitservices.se.

Tillbaka till artiklar