Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Elektroniska fakturor – lagkrav den 1 april, 2019

Februari 2019

Tillbaka till artiklar

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta med bakgrund av att det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga vinster att göra i och med en övergång till elektroniska fakturor i den offentliga sektorn.

Idag skickar över 75 procent av alla småföretag inte elektroniska fakturor, enligt en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

E-fakturorna ska följa den europeiska standarden, om inte någon annan standard har avtalats. Viktigt att notera är att en skannad faktura inte räknas som en digital faktura.

Läs mer om lagkravet elektroniska kundfakturor här >

Fördelar med elektroniska fakturor

1. Med elektroniska fakturor automatiseras arbetet och fakturan skickas direkt från ert affärssystem till mottagaren. Ni slipper processen att skriva ut och lägga fakturorna i kuvert samtidigt som ni spar kostnaden för kuvert och porto.

2. Ibland händer det att fakturan på papper inte når fram till mottagaren. Det innebär ytterligare administration samt eventuellt kreditering av påminnelse- och inkassoavgifter. Med elektroniska fakturor kan ni se status och få felmeddelande när något inte blir skickat som planerat.

3. Med elektroniska fakturor förenklas fakturamottagningen hos kunden eftersom automatiseringen minskar manuellt arbete och därigenom antalet misstag. Kan ge ert företag effekter som lägre kredittid och bättre likviditet.

4. Miljövinster då ert företag minskar användandet av papper.

Från den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektroniska fakturor.

Veta mer om elektroniska fakturor från Jeeves ERP?

Skicka ett mail till support@ecitservices.se eller kontakta oss på telefon 08-400 212 40.

Tillbaka till artiklar