Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Förenklad faktura – missa inte rätten till momsavdrag

Januari 2019

Tillbaka till artiklar

För att momsen skall anses avdragsgill på en faktura finns ett minimikrav på fakturans innehåll. Det finns dock en betydelsefull gräns på 4 000 kr inklusive moms som du bör vara medveten om.

Om inköpet är under 4 000 kr är kravet på fakturans innehåll lägre än minimikraven, då gäller reglerna om ”förenklad faktura”.

Är inköpet över 4 000 kr måste en korrekt faktura upprättas för att du skall vara säker på att få avdragsrätt för momsen.

Minimikravet på en fakturas innehåll ser du nedan:
• Datum för utfärdandet av fakturan
• Löpnummer
• Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
• Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet
• Säljarens och köparens namn och adress
• Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
• Datum för varuleveransen eller utförandet av tjänsterna eller betalningsdag för förskott eller a conto
• Beskattningsunderlaget för varje skattesats
• Mervärdesskattesats
• Mervärdesskatt som ska betalas
• Om köparen utfärdar fakturan, uppgiften ”självfakturering”
• Vid undantag från skatteplikt, en hänvisning till den relevanta bestämmelsen i ML (Momslagen) eller i mervärdesskattedirektivet eller en annan uppgift om undantaget från skatteplikt
• Om köparen är skattskyldig, uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet”

Om ett inköp understiger 4 000 kr inklusive moms finns regler kring ”förenklad faktura” som ska underlätta hanteringen. Kravet på fakturan/kvittot är då lägre.

Minimikravet är då:
• Datum för utfärdandet
• Identifiering av säljaren
• Identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits
• Den mervärdesskatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna

Typiska förenklade fakturor är kvitton/fakturor som du erhåller i exempelvis affärer. I vissa undantagsfall kan ”förenklad faktura” godkännas även om beloppet överstiger 4 000 kr och det är om inköpet har skett i en automat för till exempel bensin eller resebiljetter. I dessa fall är det svårt att erhålla en korrekt faktura och då kan reglerna om förenklad faktura gälla.

Läs mer om förenklad faktura på Skatteverkets hemsida här >>

Tillbaka till artiklar