Friskvårdsbidrag eller naturaförmån?

Januari 2019

Tillbaka till artiklar

Jag får många frågor kring friskvård, vad som gäller och vad som är avdragsgillt och tänkte därför reda ut begreppen och vad som gäller.

Till en början är det viktig att skilja på vad som är ett friskvårdsbidrag och vad som är en naturaförmån. Anledningen är att reglerna skiljer sig åt beroende på vad det är.

Naturaförmån

En naturaförmån är en förmån där arbetsgivaren bestämmer en eller flera aktiviteter. Det är arbetsgivaren som är beställare och betalare av aktiviteten. En arbetsgivare kan exempelvis bestämma att man tillhandahåller en tennisbana, ett gymkort på ett specifikt gym osv. För denna typ av förmån finns inga exakta beloppsgränser men huvudregeln säger att det skall vara av ”enklare slag”.

Friskvårdsbidrag

Ett friskvårdsbidrag är ett bidrag som arbetsgivaren ger till de anställda för motion och friskvård. Till skillnad från naturaförmån är det arbetstagaren som själv bestämmer och betalar för friskvården och sedan ansöker om ersättning av arbetsgivaren. I normala fall har företag en egen policy för friskvårdsbidrag, både avseende typ av friskvård och beloppsgränser. Skatteverket har sagt att ett friskvårdsbidrag på max 1 000 kr per tillfälle och sammanlagt högst 5 000 kr per år skall anses vara skattefritt. Man har även listat upp ett stort antal typer av friskvård/motioner man anser vara skattefria.

Du kan läsa denna lista på Skatteverkets hemsida här >

Skatteverket säger att listan inte är att betrakta som komplett men den ger en bra vägledning, anser jag.

För både naturaförmåner och friskvårdsbidrag gäller skattefriheten bara för själva aktiviteten. Det är med andra ord  inte skattefritt om arbetsgivaren tillhandahåller, eller arbetstagaren ansöker om bidrag för utrustning som behövs för att utföra aktiviteten.

Det är ok att kombinera både friskvårdsbidrag och naturaförmån, det ena utesluter inte det andra. En arbetsgivare kan till exempel tillhandahålla en tennisbana för sina anställda och samtidigt erbjuda ett friskvårdsbidrag.

En viktig förutsättning för att skattefrihet skall råda är att naturaförmånen och/eller friskvårdsbidraget skall gälla alla anställda på företaget, även styrelsen.

Regelverket kring naturaförmåner och friskvårdsbidrag gäller för anställda. Driver du en enskild firma eller handelsbolag är dessa regler inte aktuella för dig som företagare då du inte anses vara anställd.

Det som är avdragsgillt i en enskild firma och handelsbolag är ”förebyggande rehabilitering”. Finns det någon dokumentation på att du behöver, exempelvis träna på gym, för att kunna driva din verksamhet skall det ses som en avdragsgill kostnad. I detta fall är det viktigt att det finns ett intyg från läkare, ergonom eller liknande. Det finns inget formellt krav på underlag, men tänk på att ju bättre dokumentation du har desto bättre. Det är alltid du som företagare som har bevisbördan.

Hjälp eller frågor kring friskvårdsbidrag och naturaförmån

Behöver du hjälp eller vill bolla någon fråga friskvårdsbidrag eller naturaförmån, hör av dig till mig Magnus Hedlund, på e-post magnus.hedlund@ecitservices.se eller telefon 0708-32 28 68.

Tillbaka till artiklar