Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Korrekta löneutbetalningar blir viktigare efter Skatteverkets ställningstagande

November 2018

Tillbaka till artiklar

Vikten av att göra korrekta löneutbetalningar blir ännu viktigare efter Skatteverkets ställningstagande.

Från 1/1-2019 ska alla företag lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). I samband med detta har Skatteverket kommit med ett ställningstagande gällande hur man skall hantera rättelser av felaktigt utbetalda löner.

Det intressanta i detta ställningstagande är att Skatteverket anser att det inte finns någon laglig möjlighet att återbetala ett preliminärt skatteavdrag till arbetsgivaren efter det att beloppet dragits av och redovisats till Skatteverket.

Effekten av detta blir väldigt tydligt i det fall det inte finns någon framtida lön att kvitta en rättelse mot, till exempel om en person har slutat. Ta exemplet att en slutlön har blivit fel och skall rättas. Personen i fråga har exempelvis fått utbetald för många semesterdagar motsvarande ett bruttobelopp på 15 000 kr minus ett skatteavdrag på 7 000 kr. Det vill säga personen har fått 8 000 kr för mycket utbetalt. Eftersom skatteavdraget inte kan återkrävas innebär det att privatpersonen måste återbetala bruttobeloppet 15 000 kr till arbetsgivaren. Den preliminära skatten på 8 000 kr kommer sedan att avräknas den slutliga skatten när privatpersonen deklarerar. Har korrekta skatteavdrag i övrigt gjorts borde personen i exemplet då få tillbaka 8 000 kr, fast först då.

Som ni ser kan ett fel i löneutbetalningen få stora likvida konsekvenser för en anställd/fd anställd. Detta ställningstagande gör det än viktigare att ha bra koll på företagets interna rutiner för hur frånvaro, avvikelser mm rapporteras inom företaget och till löneavdelningen eller löneoutsourcing partnern.

Mer information om ställningstagandet med exempel finner ni nedan på skatteverkets hemsida här >> https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362023.html?date=2017-06-08&q=131+235562-17

Tillbaka till artiklar