Magnus – din rådgivare på ECIT Services

Maj 2018

Tillbaka till artiklar

– Har du skattefrågor?
– Tänker du köpa eller sälja bolag?
– Har du omstrukturerings- och ägarfrågor?
– Skall du starta verksamhet?

Magnus Hedlund med snart 30 års erfarenhet från redovisningsbranschen har börjat arbeta på ECIT Services AB i Stockholm.

Magnus har en bred erfarenhet av yrket och dessutom haft många roller i outsourcingsföretag. En röd tråd genom dessa år har varit rådgivning till små- och medelstora företag och att kunden skall vara i fokus. Det som driver Magnus är att försöka hjälpa kunder i deras dagliga verksamhet, med rådgivning som leder till kloka beslut i både stora som små frågor. Att helt enkelt underlätta och tillföra ett mervärde till företagets företrädare.

På ECIT Services kommer Magnus att ansvara för vår ökade satsning på resurser och kompetens inom rådgivningstjänster som riktar sig till små och medelstora företag.

Din redovisning är mycket viktig och värdefull och ligger till grund för många viktiga löpande beslut. Ibland kanske du behöver bolla någon fråga eller idé som du har, ibland händer något oförutsett eller du kanske ser ett behov längre fram. Oavsett vilket, vill vi på ECIT Services att du skall kunna vända dig till oss när behovet uppstår.

Vi bygger nu successivt upp vår kompetens för att bli en så heltäckande leverantör inom rådgivning som möjligt. Om de redan har outsourcat hela eller delar av din ekonomifunktion till oss har vi enkelt access till information och kan ge snabb återkoppling på frågor som uppstår.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa dig med:

• Vinstutdelningar
• Ägarrelaterade skattefrågor
• Bolagsrelaterade skattefrågor
• Ekonomistyrning
• Rådgivning vid förvärv
• Starta Eget rådgivning
• Obeståndsfrågor
• Generationsskiften
• Deklarationer
• Avtalsfrågor
• Budgetering

Ta gärna tillfället i akt och testa oss! Tveka inte att kontakta Magnus ifall du har ett behov.

Du når Magnus på telefon 0708-32 28 68 eller magnus.hedlund@ecitservices.se. Ett möte över en kopp kaffe på kontoret, ditt eller vårt, kan bli något som skapar värde!

Tillbaka till artiklar