När är det dags att byta affärssystem?

Oktober 2017

Tillbaka till artiklar

Bättre och effektivare affärsstöd behövs då verksamheten växer, förändras eller helt ändrar inriktning. Behov av snabbare, enklare rapportering, mer digital integration och automatiskt informationsutbyte med leverantörer och kunder, ökade krav på mobilitet.

Det är några exempel på vad som påverkar att företag påbörjar en översyn av sitt befintliga affärssystem.

Andra signaler som indikerar att det är dags att byta

1. Nya eller förändrade behov

Stöder inte affärssystemet er affär på samma sätt som tidigare. Har behov och önskemål förändrats över tid och kan inte tillgodosesidag? Nya krav har tillkommit kring till exempel digitala, integrerade flöden med kunder, leverantörer och anställda eller ni har fått idéer om automatiserade flöden som inte hanteras i nuvarande affärssystem.

2. Skalbarhet

Kan affärssystemet enkelt och kostnadseffektivt anpassas till verksamheten med tanke på tillväxt eller neddragning. Är det svårt att lägga till och ta bort olika typer av användare, moduler och funktioner i affärssystemet över tid.

3. Drar konkurrenterna ifrån

Har era affärsprocesser blivit ineffektiva vid jämförelse med era konkurrenter? Förlorar ni affärer för att konkurrenterna har effektivare och snabbare logistik, effektivare tidrapportering, bättre kundservice, erbjuder digitala integrationer eller kan ge snabbare information? Begränsar nuvarande affärssystem er verksamhet och konkurrenskraft när det handlar om möjligheten att införa och använda ny teknik och nya processer.

 

Ladda ner kravspecifikation affärssystem här >

 

4. Höga kostnader

Har kostnaderna för underhåll, support, uppgraderingar och konsulttjänster för ert befintliga affärssystem ökat år efter år. Hör ni att konkurrenter som bytt affärssystem, kanske till en molnlösning, har låga underhållskostnader där alla uppgraderingar och support ingår.

5. Mycket manuellt arbete

Måste användarna av ert nuvarande affärssystem registrera samma information och uppgifter på flera ställen i flera olika system? Ju fler transaktioner ju mer manuellt arbete och desto större risk för fel.

6. Missnöjda användare

Tycker användarna av ert nuvarande affärssystem att det är svårt att använda, långsamt eller saknar viktig funktionalitet? Har många användare börjat skapa egna rutiner som ligger utanför affärssystemet i egna program, kalkylprogram eller i värsta fall med ”papper & penna”?

7. Kompetens kring nuvarande affärssystem

Är ert nuvarande affärssystem så anpassat att det bara är ett fåtal personer (eller en person) hos er eller hos er leverantör som kan hantera affärssystemet?

8. Begränsad egen utveckling

Begränsar nuvarande affärssystem era möjligheterna till utveckling och effektivisering av företagets processer? Måste era affärsprocesser anpassas till affärssystemet på ett sätt som inte längre passar verksamheten? Har systemet svårt att hantera större transaktionsmängder eller kan ni inte hantera önskemål om integrationer med andra system hos kunder och leverantörer?

Dags att byta affärssystem

Kontakta oss så berättar och visar vi mer om vårt affärssystem som baseras på Jeeves ERP med ECIT Services webbportal

Då når oss på telefon 08-400 212 40 eller e-post par.heed@ecitservices.se.

 

Tillbaka till artiklar