Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Outsourcing redovisning

Oktober 2017

Tillbaka till artiklar

Här läser du om bakgrunden till att outsourcing av företags redovisning och andra ekonomitjänster växer samt de frågor ni bör ställa i valet om ert företags redovisning ska outsourcas eller hanteras i egen regi.

Outsourcing har sedan begreppet kom till och myntades väckt olika känslor. Självklart val för vissa företag medan andra har varit helt emot. Detta samtidigt som outsourcingtjänster ökar för varje år inom en mängd olika områden.

I början outsourcades enklare tjänster till företag som till exempel lokalvård, catering eller bemanning av företagets reception. Idag outsourcas även komplexa tjänster som logistik och lagerhantering, tillverkning av komponenter eller företagets hela redovisningsfunktion, lönehantering eller HR.

Bakgrunden till att outsourcing växer är flera.

Varför outsourca redovisning

Kraven på företags kostnadseffektivitet, ekonomifunktion och redovisning ökar för varje år. Allt snabbare förändringar på marknaden kräver mer flexibla lösningar än tidigare. Företag analyserar fortlöpande om det finns möjlighet till effektivisering, kostnadsbesparing och mer flexibla alternativ.

Ett större fokus på företagets egna kärnverksamheten är en annan faktor som påverkar. Även företagets sårbarhet inom specifika kompetensområden, till exempel företagets redovisning, påverkar det ökade intresset för outsourcing av redovisning.

Outsourcing eller egen hantering

De frågor man bör ställa om en funktion eller uppgift ska outsourcas eller hanteras i egen regi är:

– Varför ska vi med egen personal hantera dessa uppgifter eller transaktioner?

– Får tjänsten eller transaktionen något mervärde om vi genomför den själva?

En vanlig missuppfattning är att outsourcing av redovisning bara är aktuellt för stora organisationer och företag. Men outsourcing av redovisning passar ännu bättre det mindre eller medelstora företaget!

Dessa mindre och medelstora företag har ofta mindre resurser och mindre kapital än stora företag och koncerner. För det mindre företaget är det ännu viktigare att fokusera på det man är bra på.

Kompetens och fokus på det egna företagets kärnverksamhet kan utvecklas och förstärkas genom att outsourca företagets redovisning till partners, (som ECIT Services!) som är specialiserade på redovisning och rådgivning till företags ekonomifunktion och ekonomistyrning.

Allt för att det egna företaget enklare och effektivare ska kunna skapa och leverera konkurrenskraftiga erbjudanden kring sina egna produkter och tjänster.

Outsourcing för tillväxt och konkurrenskraft

En annan trend är att all fler affärskritiska områden outsourcas till partners. I dessa fall är inte kostnadseffektivitet eller sårbarhet den främsta drivkraften, utan företaget söker via outsourcingpartnern stöd för snabbare tillväxt, innovation och expertkunskap och därigenom ökad konkurrenskraft.

Genom outsourcing av företagets redovisning får företag tillgång till utökade resurser i kombination med förstärkt kapacitet och kompetens till lägre kostnad.

Bakgrunden till detta är tillexempel:
– Sänkta kostnader i kombination med garanterad leverans
– Tillgång till specifik kompetens när det behövs
– Mer tid och större fokus på det egna företagets kärnverksamhet
– Garanterad kvalitet
– Tjänsterna dimensioneras till behoven över tid
– Lägre risk med tanke på sjukdom, semestrar och uppsägningar
– Tillgång till digitala, moderna, webbaserade systemlösningar utan tunga egna investeringar

ECIT Services tar hand om er redovisning

Med lång erfarenhet och djup kompetens från auktoriserade redovisningskonsulter från våra kontor i Stockholm och Malmö, utför vi alla tjänster som krävs av en ekonomiavdelning till fast pris per transaktion. ECIT Services har lång erfarenhet av att hjälpa företag med redovisning och rådgivning kring företags ekonomifunktion och tar hand om hela eller delar av ert företags redovisning.

Exempel på uppgifter vi genomför är grundbokföring, månadsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning, finansieringsanalys och löpande skattedeklarationer.

Frågor om outsourcing redovisning

Kontakta Stefan Eriksson, ECIT Services på telefon 073-503 94 36 eller e-post stefan.eriksson@ecitservices.se

Tillbaka till artiklar