Räven raskar över isen…

November 2018

Tillbaka till artiklar

Julen närmar sig och därmed kanske ett julbord för personalen, julklappar och andra gåvor som hör julen till. Här kommer lite information och tips kring vad som gäller skattemässigt.

Julbord/Julfest för personal

Är att betrakta som vilken personalfest som helst. Kostnaden för denna är inte avdragsgill utan man kan endast göra avdrag för momsen på ett belopp motsvarande 300 kr exklusive moms. Antingen räknar man ut momsen exakt eller så använder man en schablon på 36 kr per person om ingen alkoholhaltig dryck ingår eller 46 kr per person om det ingår alkohol. För kringkostnader såsom hyra av bord, stolar underhållning etc. medges ett avdrag för momsen motsvarande 180 kr per person. Avdraget får självklart aldrig uppgå till mer än den verkliga momsen.

Det finns en kammarrättsdom från 2015-04-28 där man slagit fast att ett julbord kan ha ett omedelbart samband med en konferens och därmed ge full avdragsrätt. Ett samband handlar om faktorerna person, innehåll/syfte, tid och ort.

Julbord för kunder

Är normalt inte avdragsgilla då det krävs ett omedelbart samband med näringsverksamheten, dvs. bjuder man kunder på julbord utan någon koppling till affärsverksamhet i anslutning är kostnaden inte avdragsgill.

Julgåvor till personal

En julgåva till personalen är en avdragsgill kostnad om den är av mindre värde. Skatteverket fastställer årligen detta belopp, dvs. beloppet som anses vara av mindre värde. För 2018 uppgår detta belopp till 450 kr inklusive moms. Både beloppet och momsen är avdragsgill för företaget och gåvan är skattefri för mottagaren. Observera dock att beloppet 450 kr är ett gränsvärde. Dvs. gåvan beskattas från första kronan om värdet överstiger 450 kr. Skulle gåvan kosta 451 kr inklusive moms anses hela beloppet som en lönekostnad och skall belastas med sociala avgifter och beskattas hos mottagaren som en förmån. Det är viktigt att kostnaden ligger exakt på eller under 450 kr inklusive moms för att undvika onödiga kostnader och administration.

Julgåvor till kunder

Är inte avdragsgilla om det inte är enklare reklamgåvor av obetydligt värde (max 180 kr) Den traditionella julkorgen eller vinflaskan är m.a.o. inte avdragsgill.

Julgåvor till välgörande ändamål

Många företag väljer att ge en gåva i jultider till någon ideell organisation. Sådana gåvor är aldrig avdragsgilla.

Tillbaka till artiklar