Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Semestertider närmar sig
– högkonjunktur för bluffakturor

Juni 2019

Tillbaka till artiklar

Med sommar, sol och tillhörande semester ökar tyvärr flödet av bluffakturor. Ordinarie personal kanske inte är på plats utan de administrativa rutinerna sköts av en vikarie eller någon annan som vanligtvis har annat ansvarsområde.
Oseriösa aktörer tar tillfället i akt!

Det är många bluffakturor i omlopp. Regeringens utredning (som är några år gammal) visar att uppskattningsvis har 1/3 av Sveriges företag har drabbats och av dessa har 1/10 betalat en felaktig faktura. Risken är med andra ord överhängande att bli drabbad.

Om du misstänker att du fått en bluffaktura:

En vanlig sökning på Google eller på www.allabolag.se kan oftast räcka för att konstatera om företaget existerar eller inte. Svensk Handels Varningslista är värt ett besök, där finns oseriösa företag listade.

Checklista för att upptäcka bluffakturor:

• Är fakturan från en leverantör vi handlat av tidigare?
• Är fakturan rimlig, dvs har vi köpt det som anges?
• Är pg/bg nummer detsamma som tidigare fakturor?
• Existerar företaget?
• Finns företaget med på Svensk Handels Varningslista?
• Avser fakturan en beställning eller är det i själva verket ett erbjudande av något slag?

Om du får en bluffaktura gör då följande:

Bestrid fakturan. Gör det skriftligen och helst till en e-mailadress så att du i efterhand kan bevisa att du har agerat. Bestridandet skall innehålla att du bestrider fakturan, fakturans referensnummer och orsak till bestridandet.

Ett exempel:  Jag bestrider härmed betalningsansvar av faktura med fakturanummer xxx då jag inte har beställt varan/tjänsten.

Finns företaget inte med på Svensk Handels Varningslista så anmäl det även dit så hjälper du andra. Polisanmäl även händelsen. Detta görs via Polisens hemsida www.polisen.se eller via telefon 114114.
Ju fler som agerar desto svårare blir det för de oseriösa att agera.

Ett effektivt sätt att undvika felaktig hantering av fakturor är att ha bra och säkra rutiner kring attestflödet i organisationen. Ett modernt fakturahanteringssystem ska kunna hantera delegering av roller, beloppsspärrar, ordermatchning, mobilitet etc. Allt för att säkerheten kring hanteringen skall bli så stor som möjligt.

Veta mer?

Kontakta mig Magnus Hedlund, Senior Advisor på ECIT Services.
Du når mig på e-post magnus.hedlund@ecitservices.se eller telefon 0708-32 28 68.

Tillbaka till artiklar