Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Tre åtgärder som hjälper företag
att klara av Coronakrisen

Mars 2020

Tillbaka till artiklar

Regeringen tog under måndagen den 16:e mars fram ett åtgärdspaket i tre delar för alla Sveriges företagare. Här förklarar vi dessa åtgärder.

Korttidspermittering

En av reformerna är korttidspermittering vilket innebär att anställda kan gå ned i arbetstid med i princip bibehållen lön där staten skjuter in de extra pengarna. Denna reform kommer av att företag snabbt behöver kunna dra ned på sina personalkostnader.

Korttidspermittering innebär till exempel att en person kan gå ned i 40 procents arbetstid men behålla 90 procent av lönen. Arbetsgivarens kostnader minskar genom förslaget med upp till 50 procent när anställda går ner i arbetstid. Den anställde i sin tur får behålla 90 procent av lönen.

Förslaget om korttidspermittering träder i kraft den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från och med den 16:e mars, 2020.

Läs information från Regeringskansliet om korttidspermittering här >

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Den andra reformen som publicerades den 16 mars, 2020 är att staten under de kommande två månaderna står för sjuklönekostnaderna för anställda.

Läs information från Regeringskansliet om utökat ansvar för sjuklönekostnader här >

Likviditetförstärkning via skattekontot

Den tredje reformen är att företag kan skjuta på skatteinbetalningar. Förslaget kommer att börja gälla den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari, 2020. Det innebär att företag kan få tillbaka redan inbetalad skatt, en skattekredit.

Reformen innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Totalt omfattar förslaget tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto under perioden januari-mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Kontakta oss på ECIT Services hur ni gör detta rent praktiskt.

Läs information från Regeringskansliet om likviditetförstärkning via skattekontot här >

Läs information från Skatteverket här >

Hämta blankett för ansökan om anstånd här >

Vi på ECIT försöker hålla oss uppdaterade om de nya reglerna, effekterna av dem och vad det kommer innebära för dig som förtag/företagare.

Ovanstående informationen uppdateras löpande.

ECIT Services coronavirus åtgärder läser du mer om här >

Tillbaka till artiklar