Välj en Auktoriserad Lönekonsult

December 2018

Tillbaka till artiklar

Redan 2014 införde Srf konsulterna en auktorisationsordning för Lönekonsulter. Med målsättning att genom auktorisation lyfta fram de seriösa och professionella lönekonsulterna och skapa status åt yrkeskåren samt förtroende på marknaden via kvalitetssäkrade lönetjänster.

Löneyrket står inför många nya utmaningar och kraven på yrkesrollen ökar. Allt eftersom löneprocesserna blir effektivare, ökar behovet av ny och även bredare kompetens inom löneområdet.

Auktoriserad Lönekonsult innebär en kvalitetsstämpel och många fördelar för den som arbetar inom lön och för den som upphandlar och köper outsourcade lönetjänster.

En Auktoriserad Lönekonsult måste underhålla sin kompetens och deltar därför kontinuerligt i olika former av kompetensutveckling inom löneområdet. Auktorisationen som lönekonsult gäller i tre år och förutsätter att lönekonsulten under dessa år fortlöpande utbildar sig.

Vad gör en Auktoriserad Lönekonsult?

En Auktoriserad Lönekonsult arbetar självständigt med lön samt till del med redovisnings- och HR-frågor. Vi har i Sverige en komplex löneprocess med omfattande lagar och regler, ökad self-service inom lön och utläggshantering samt ökad globalisering, vilket ställer ökade och nya krav på löneyrket.

60% av ECIT Services lönekonsulter är certifierade

Inom ECIT Services i Stockholm och Malmö är 60% av alla lönekonsulter Auktoriserade Lönekonsulter. Det innebär att du som kund till ECIT Services får tillgång till rätt kompetens, effektiva kvalitetssäkrade lönerutiner, flerårig erfarenhet om lön samt en rådgivare som är ditt bollplank i frågor som rör lön, HR och personalfrågor.

Frågor om outsourcing lön

ECIT Services har lång erfarenhet av att hjälpa företag kring effektiv löneadministration. Vi tar hand om hela företagets lönefunktion och stöder med rådgivning kring personal och HR. Har du frågor om löneoutsourcing eller önskar mer information om lönetjänster från ECIT Services?


Kontakta Stefan Eriksson, ECIT Services på telefon +46 8 400 212 40 eller e-post stefan.eriksson@ecitservices.se.

Andra artiklar om lön, HR och personal

Läs andra artiklar som berör området lön, personal och HR. Här några exempel:

Korrekta löneutbetalningar blir ännu viktigare den 1 januari, 2019 >

Utnyttja växa-stödet för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter >

Representation – en vägledning >

Tillbaka till artiklar