Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Varför välja en auktoriserad redovisningskonsult?

Mars 2018

Tillbaka till artiklar

Varför välja en auktoriserad redovisningskonsult? Är en vanlig fråga när företag ska välja extern hjälp med företagets redovisning.

En auktoriserad redovisningskonsult från till exempel ECIT Services, tar inte bara hand om företagets redovisning utan är även ett aktivt stöd och ger råd kring ert företags ekonomi och redovisning.

En auktoriserad redovisningskonsult har både teoretisk kompetens och många års erfarenhet av redovisningstjänster som kvalitetssäkras genom auktorisation av Srf konsulterna, (tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund).

Hjälp med företagets redovisning

Att sköta företagets redovisning och olika ekonomiska transaktioner kräver både utbildning och god kännedom om gällande lagar och regelverk. Många företagare behöver stöd i hanteringen av företagets ekonomi och redovisning. Där en kompetent och  auktoriserad redovisningskonsult har vad som krävs för kontroll på vad som gäller och hur ekonomiarbetet ska utföras.

En redovisningskonsult från ECIT Services arbetar som ert företags ekonomiavdelning och sköter allt från bokföring, löpande redovisning och deklarationer, bokslut och ekonomisk rådgivning. Våra kunder vittnar om att våra redovisningskonsulter är ett viktigt stöd i deras verksamhet, där samarbetet sker i en långvarig personlig relation, byggt på förtroende och kompetens.

Auktorisationen är till för ditt företag

Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult från ECIT Services får du direkt tillgång lång erfarenhet, rätt kompetens, effektiva rutiner och ett naturligt bollplank kring ekonomi, redovisning och administration.

Krav för Srf Auktoriserad redovisningskonsult

För att kunna vara verksam som auktoriserad redovisningskonsult behövs medlemskap i Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. För att bli auktoriserad redovisningskonsult och bibehålla sin auktorisation krävs att våra redovisningskonsulter på ECIT Services bland annat genomgår aktualitetsutbildningar och genomgår kvalitetskontroller.

ECIT Services din rådgivare inom redovisning

Auktoriserade redovisningskonsulter på ECIT Services arbetar även som rådgivare och kan hjälpa ert företag kring ekonomisk analys, nyckeltal och andra ekonomifrågor kring ert företags verksamhet och utveckling.

Välja leverantör av outsourcad redovisning

Valet av rätt partner och leverantör för ditt företags redovisning kan vara en utmaning. Hur ska ni kunna veta vilken som är bäst och passar er? Auktorisationen av redovisningskonsulter har tagits fram för att trygga och hjälpa dig att hitta bra, kompetenta och kvalitetssäkrade redovisningskonsulter.

Veta mer om redovisning från ECIT Services

Kontakta Stefan Eriksson, ECIT Services på telefon 073-503 94 36 eller e-post stefan.eriksson@ecitservices.se.

Tillbaka till artiklar