Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Coronavirus (Covid-19)
åtgärder från och med 11 mars 2020

Meddelande från ECIT Services AB och Fortner AB till våra kunder

Sverige och världen befinner sig just nu i ett speciellt läge där WHO har klassat utbrottet av Covid-19 som en pandemi.

Efter de senaste uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten vill vi vidta ytterligare åtgärder för att begränsa eventuell smitta till våra anställda. I detta sammanhang vill vi klargöra att följande med omedelbar verkan gäller för våra anställda tills ny information kommer:

Reseförbud

Ett reseförbud införs utomlands för affärsresor och för inrikesresor med flyg, vilket gäller med omedelbar verkan för alla anställda.

Vi ber att anställda informera närmaste chef vid privata resor i förväg. Arbetsgivaren kan inte begränsa den anställdes reseaktivitet på sin fritid, men vi ber att alla som har planerat resor utomlands i privat regi att följa UD:s reserådgivning fortlöpande.

Arbeta från hemmet

Anställda arbetar på distans från hemmet. Utgångspunkten är att arbete som sker från hemmet sker på samma sätt som arbetet hade skett från kontoret.

Fysiska möten / Arrangemang

Alla fysiska möten / arrangemang avtalat med kunder, anställda, leverantörer och affärspartners ändras och vi använder istället digitala plattformar att kommunicera på, till exempel telefon / video / Teams / Skype. 

Lunchrestauranger

Vi undviker om möjligt lunchrestauranger och är särskilt uppmärksamma på hygienen när vi besökt en lunchrestaurang.

Folkhälsomyndighetens råd

Folkhälsomyndigheten ger för övrigt följande råd till personer som har varit i områden särskilt utsatta för infektionsutbrott och vi följer dessa:

Personer som har varit i dessa områden ska stanna hemma i 14 dagar efter att de återvänt hem, oavsett om de har symtom eller inte. Detta inkluderar att inte gå till jobbet eller skolan, undvika resor, inte åka i kollektivtrafiken och undvika andra platser där man lätt kan komma nära andra.

Om du har återvänt från utsatt område under de senaste 14 dagarna och du utvecklar symtom på luftvägsinfektion (feber, hosta, bröstsmärta eller andningssvårigheter), var snäll och håll dig inomhus och stanna hemma och undvik nära kontakt med andra människor. Kontakta läkare och berätta om din resa och dina symtom.

Dessutom ger folkhälsomyndigheten följande råd och vi följer dessa:

Som ett generellt råd för alla infektioner bör sjuka stanna hemma och inte komma på jobbet.

• Friska personer som har haft kontakt med en person som har diagnostiserats med viruset under de senaste 14 dagarna bör kontakta hälsovården.
• Även om ett test är negativt kan personen fortfarande utveckla sjukdomar upp till 14 dagar efter den senaste exponeringen för infektioner. 
• Bra hygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. 
• Undvik handhälsning och kramar (och annan fysisk nära kontakt).
• Hosta inte "ur luften" med en servett, papper eller armveck.
• Externt påkallad eller självpåkallad karantän betraktas som arbetstid (det vill säga;  du arbetar på distans från hemmet) såvida det icke er konstatat sjukdom och du är så sjuk att du inte kan arbeta.
• Tät kontakt hålls digitalt med teamet och närmaste chef. 
• Som nämnts ovan är ovanstående punkter åtgärder vi nu vidtar för att begränsa möjlig infektion för våra anställda.  

Mycket nogsamma anmaningar har getts till vår personal gällande att: 

• Nys och hosta i pappersnäsduk och släng den efter användning och tvätta händerna.
• Har du ingen pappersnäsduk – nys och hosta i armvecket.
• Tvätta händerna noga efter toalettbesök och efter att du varit ute bland folk.
• Använd handsprit.
• Vi hälsar inte genom fysiskt kontakt.
• Om du känner dig förkylningssjuk – minsta lilla så – arbeta från hemmet. 

Genom att arbeta på distans (corporate distancing) så minskar risken för smittospridning och på det sättat håller vi arbetskapaciteten som hög som möjligt. I det fall arbete måste göras delvis eller helt från kontor så har vi flera olika kontor i Stockholm och Sverige och kan därmed ytterligare anpassa och minimera risker.