Har du en fråga?

×

Har du en fråga?

Fråga om vad som helst angående ditt företags redovisning, affärssystem, lön eller HR! Ställ din fråga nedan och kom ihåg att ange din e-postadress.

Var god kontrollera ett eller flera fält

Lön & HR

Outsourcing lön

Lönehantering i egen regi kännetecknas ofta av sårbarhet, hög risk och höga fasta kostnader. Med vår lönetjänst tar auktoriserade löneadministratörer hand om hela er lönehantering. Hjälp med lön, helt enkelt! 

Sårbarhet med egen lönehantering

Lönehantering i egen regi kännetecknas förutom av höga fasta kostnader även av sårbarhet. Vad händer om den som sköter företagets löner blir sjuk, säger upp sig eller vill ha semester? 

Att hantera företagets löner är en komplicerad process som kräver mycket kunskap om lagar och regler som ständigt ändras och löneavtal som varierar med olika anställningsformer. 

Kostnader med egen lönehantering

Har du funderat på vad det kostar att hantera lönerna själva på företaget? 

Prova att summera alla kostnader för lön, försäkringar, sociala avgifter och outnyttjad tid. Dessutom kostnader för kontor, arbetsplats, dator, programlicenser med supportavtal för löneprogram, telefon samt kostnader för kontinuerlig fortbildning inom löneområdet. 

Fördelar outsourcing lön

Med vår lönetjänst tar vi hand om hela er löneadministration, inklusive arbetsgivardeklaration, semesterlöner, förmåner, utlägg, reseräkningar, uppbördsdeklarationer, statistik och så vidare.

Fördelar med outsourcing av lön:
– Tillgång till hög, auktoriserad kompetens inom löneområdet
– Personlig kontaktperson hos ECIT Services och garanti om back-up
– Kundanpassad lönestatistik och annan önskad information kring lön och personal
– Tidrapportering, resor och utlägg samt attestering via webbportal
– Kostnaden är anpassad och följer antalet anställda och/eller estimerad nedlagd tid och verksamhet
– Inga investeringskostnader i löneprogram, systemplattformar, programuppgraderingar eller utbildnings- och informationstimmar.

 

Auktoriserade lönekonsulter

För att kunna vara verksam som auktoriserad lönekonsult krävs medlemskap i Srf konsulterna, den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön.

För att bli auktoriserad lönekonsult behöver man en gedigen utbildning och flera års praktisk erfarenhet inom lön. För att behålla medlemskap och auktorisation måste ECIT Services lönekonsulter genomgå aktualitetsutbildningar, följa Srf konsulternas etiska regler, uppfylla Srf konsulternas krav på yrkeskvalitet och genomgå kvalitetskontroller.

 

Hantera kvitton, utlägg och traktamenten direkt i din mobil

Med vår app ECITexpense digitaliseras företagets hela utläggshantering. Informationen lagras säkert med åtkomst från både webbläsare och direkt i din mobil. Alla funktioner för utlägg, milersättning, reseräkning och traktamenten i din mobil – snabbt och enkelt! 

• Ta emot digitala kvitton direkt från ansluta butiker/kedjor
• Automatisk kontering för alla utläggen genom enkla val, även vid representation
• Hantera inrikes- och utrikestraktamenten
• Milersättning med koppling till elektroniska körjournaler
• Mejla in kvitton du fått via e-post
• Hantera utläggsrapporter för ett eller flera företag
• Sätta upp attest- och godkännandefunktioner
• Tillgång till ett stort administratörsgränssnitt på webben för företagsspecifika inställningar
• Skicka utlägg direkt till Jeeves ERP, Fortnox och andra ekonomisystem
• Lägga till länkningar till sociala medier och mycket mer

Läs mer och se video om ECITexpense

Hämta ECITexpense i Apple App Store eller Google Play

Inloggning ECITexpense: Klicka här >

Outsourcing HR

Kring HR- och personalfrågor har många företagare stor nytta av ett bollplank eller en strategisk samtalspartner. Från ECIT Services får ni direkt tillgång till olika tjänster och rådgivning inom personal- och HR-frågor.

Alla företag behöver HR-hjälp

Med ECIT Services HR-tjänst får ni tillgång till en HR-expert som ni kan rådfråga och bolla personalrelaterade frågor med, oavsett situation. Kanske har ni frågor under en rekryteringsprocess eller undrar hur lagar och regler bör tolkas vid en uppsägning. Eller önskar bara en ”second opinion” i en personalfråga.

Direkt tillgång till HR-tjänster

Ledningspersoner oroar sig ofta över hur de ska göra och vem de kan rådfråga i HR- och personalrelaterade frågor. Ni är alltid välkomna att kontakta oss på Ecit Services! 


Våra HR-experter kan ge svar och dela med sig av sina erfarenheter efter många år av praktiskt HR-arbete. Se oss som en kompetent vän att tala med om personal- och HR-frågor. Vi hanterar självklart alla samtal med sekretess.

Enkel hjälp i svåra personalfrågor
Med HR-tjänster från ECIT Services får ni tillgång till en HR-resurs som enkelt kan användas vid behov, utan att ni måste binda upp er med långa avtal. Ni kan prova våra HR-tjänster under en kort period för ett visst projekt eller uppdrag och avsluta dem när våra tjänster inte längre behövs.

HR-tjänster från ECIT Services

• Rekrytering
• Policydokument
• Jämställdhetsplan
• Personalhandbok
• Organisations- och förändringsarbete
• Arbetsmiljöfrågor
• Arbetsrätt
 

Från första kontakt till uppstart

Intervju

Vi behöver veta vad som är viktigt och vad ni vill förbättra och effektivisera. Vid ett möte går vi igenom behovet av lön & HR-tjänster och tillsammans skapar vi en tydlig bild av det framtida samarbetet. Vi berättar mer om ECIT Services och de tjänster vi erbjuder.

Offert

Efter det inledande mötet tar vi fram förslag på lön & HR-tjänster specifikt anpassade för er. Nu har vi båda en tydlig uppfattning av hur vårt samarbete kommer att se ut. När vi tillsammans gått igenom offerten är det dags att besluta om ni vill gå vidare till uppstart.

Uppstart

Efter accepterad offert går vi vidare med uppstart. Ni samarbetar med ett team noggrant utvalda personer från ECIT Services, auktoriserade och specialiserade inom olika områden. En heltäckande spetskompetens inom lön och HR-tjänster.

Läs mer om lön och HR

Outsourcad eller egen lönehantering?

Outsourcad eller egen lönehantering är en fråga många företagare ställer sig då den kan vara en av företagets största utmaningar, om den inte görs på rätt sätt. Här en jämförelse mellan outsourcad och egen lönefunktion.

Läs mer

Stress på arbetsplatsen

Vad gör du när du misstänker eller ser att någon kollega visar tecken på att inte må bra? Alla kan drabbas av stress på arbetsplatsen och gör det just nu! Läs mer om vad du kan göra.

Läs mer

Läs mer

Inspiration till förnyelse och tips på effektivisering inom HR & lön, redovisning och affärssystem.